แจ้งการชำระเงิน

การแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการโอนชำระค่าสินค้าแล้ว

กรุณาแจ้งการชำระเงินตามตารางด้านล่างนี้

แจ้งการชำระเงิน